Магнезиовезувианит (magnesiovesuvianite)

Ca19Mg(Al,Mg)12Si18O69(OH)9, (IMA 2015-104) Panikorovskii T.L., Shilovskikh V.V., Avdontseva E.Yu., Zolotarev A.A., Karpenko V.Yu., Mazur A.S., Yakovenchuk V. N., Bazai A.V., Krivovichev S.V., Pekov I.V.